Terapeuta Wrocław | Terapia par Wrocław | Terapia psychologiczna | Psycholog Wrocław | Logopeda dziecięcy | Psycholog dziecięcy

 O NAS 

Jesteśmy grupą terapeutów z Wrocławia, z wieloletnim doświadczeniem
działającą w następujących obszarach:

profilaktyka

PROFILAKTYKA


 • działania na rzecz zapobiegania niepowodzeniom szkolnym
 • wspieranie umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • rozwiązywanie konfliktów bez przemocy
wspomaganie rozwoju

WSPOMAGANIE ROZWOJU


 • wzmacnianie potencjału rozwojowego
 • odkrywanie możliwości twórczych
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • przeciwdziałanie nieprawidłowościom rozwojowym u dzieci
różnego rodzaju formy terapii

RÓŻNEGO RODZAJU
FORMY TERAPII

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia biofeedback
 • terapia reha-com
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia metodą Warnkego
 • terapia logopedyczna

Tytuł

zamknij

Usługi

 USŁUGI 

CO OFERUJEMY?

1

Biofeedback

2

Reha-com

3

Terapia Pedagogiczna

4

Terapia Psychologiczna

5

Integracja
sensoryczna

6

Diagnoza
psychologiczno-
pedagogiczna

7

Terapia logopedyczna

8

Terapia Warnkego

KIEDY INTERWENIUJEMY?


9

Trudności w szkole

10

Trudności
w koncentracji uwagi

11

Trudności z pamięcią

12

Radzenie sobie
ze stresem

13

Zakłócenia integracji
sensorycznej

14

Rozwijanie potencjału

15

Trudności wychowawcze

16

Trudności w relacjach rodzinnych

17

Trudności w poprawnej wymowie

zespół

 ZESPÓŁ 

Anna Przybylska

Anna Stasiak-
Przybylska

Zbigniew Malec

Zbigniew Malec

Dorota Cierniak

Dorota Cierniak

Marta Suchta

Marta Suchta

Agnieszka Krzywaźnia

Agnieszka Krzywaźnia

Beata Ganczarczyk

Beata Ganczarczyk

Marzena Kowalska

Marzena Kowalska

Artur Poczta

Artur Poczta

Małgorzata Bielat-Nowacka

Małgorzata Bielat-Nowacka

Katarzyna Skórska

Katarzyna Skórska

cennik

 CENNIK 

Konto bankowe:
mBank
45 1140 2004 0000 3602 5248 4827
Nazwa odbiorcy:
Psychosfera Laboratorium Psychologiczne
Tytuł przelewu:
Prosimy o podanie w tytule przelewu swojego imienia oraz nazwiskaBiofeedback

rozwiń
Rodzaj usługi Czas trwania Cena
EEG BIOFEEDBACK – konsultacja wstępna do 30 min 0 zł
EEG BIOFEEDBACK – diagnoza 30-60 min 150 zł
Terapia EEG BIOFEEDBACK 30-60 min 70 zł
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 10 sesji - 630 zł
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 15 sesji - 900 zł

Reha-com

rozwiń
Rodzaj usługi Czas trwania Cena
REHA-COM – konsultacja wstępna do 30 min 0 zł
Terapia REHA-COM 30-60 min 70 zł
Trening REHA-COM – pakiet 10 sesji - 630 zł
Trening REHA-COM – pakiet 15 sesji - 900 zł

Terapia pedagogiczna

rozwiń
Rodzaj usługi Forma usługi Czas trwania Cena
Diagnoza pedagogiczna - - 120 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja) - 45 min 120 zł
60 min
Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji diagnoza - 290 zł
omówienia 110 zł
Diagnoza gotowości szkolnej diagnoza - 290 zł
omówienia 110 zł

Integracja sensoryczna

rozwiń
Rodzaj usługi Czas trwania Cena
Terapia Integracji Sensorycznej (SI) 45 min 80 zł
Diagnoza rozwoju SI 3 spotkania 240 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI) 10 spotkań 700 zł

Badania psychologiczne

rozwiń
Rodzaj usługi Cena
Psychologiczne badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń 200 (z VAT *)
Badanie psychologiczne osób posiadających już zezwolenie na broń 200 (z VAT *)
Badania Psychologiczne dla osób ubiegających się o licencje detektywistyczną 150 PLN
Badania Psychologiczne – nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 150 PLN
Badanie Psychologiczne – Kierowanie działalnością gospodarczą lub zatrudnienie przy wyrobie ładunków wybuchowych 150 PLN
Badanie psychologiczne Sędziego/Kuratora 180 PLN
Badania Pracowników Ochrony badania wstępne 180 PLN
Badania Pracowników Ochrony posiadających już licencję pracownika ochrony 150 PLN

Terapia Psychologiczna

rozwiń
Rodzaj usługi Cena
Terapia rodzinna 180 PLN
Konsultacja psychologiczna dzieci i dorośli 120 PLN
Terapia par 150 PLN
Terapia psychologiczna dzieci 120 PLN
Terapia psychologiczna dorośli 120 PLN

Terapie mieszane na koncentrację, pamięć i trudności szkolne

rozwiń
Rodzaj usługi Czas trwania Cena
Konsultacja wstępna - 0 PLN
Diagnoza - 200 PLN
Biofeedback / Reha-com 30 min / 30 min 100 PLN
Biofeedback / Terapia metoda Warnkego 30 min / 30 min 100 PLN
Reha-com / Terapia metoda Warnkego 30 min / 30 min 100 PLN
Pakiet 10 spotkań - 900 PLN
Pakiet 15 spotkań - 1350 PLN

Logopedia

rozwiń
Rodzaj usługi Czas trwania Cena
Diagnoza logopedyczna - 100 zł
Terapia logopedyczna 45 min 60 zł
Terapia logopedyczna 60 min 80 zł

Terapia metodą Warnkego

rozwiń
Rodzaj usługi Czas trwania Cena
Konsultacja wstępna do 30 min 0 zł
Diagnoza 30-60 min 150 zł
Terapia 30-60 min 70 zł
Trening - pakiet 10 sesji - 630 zł
Trening – pakiet 15 sesji - 900 zł

Dietetyka

rozwiń
Pierwsze spotkanie 150 zł
Trwa ok. 60 minut
W cenie wizyty:
• Określenie formy współpracy
• Wywiad chorobowo-żywieniowy
• Ocena jakościowa i ilościowa dotychczasowego stylu odżywiania
• Ustalenie celów współpracy
• Pomiar i analiza składu ciała metodą BIA (bioimpedancji elektrycznej)
• 7-dniowy plan żywieniowy indywidualnie dopasowany do potrzeb pacjenta

Wizyta kontrolna (kolejne spotkania) 100 zł
Trwa ok. 50-60 minut
W cenie wizyty:
• Omówienie postępów dietoterapii
• Omówienie ewentualnych modyfikacji w planie żywieniowym
• Nauka prozdrowotnych nawyków żywieniowych
• Wyznaczenie dalszych celów dietoterapii
• Pomiar i analiza składu ciała metodą BIA (bioimpedancji elektrycznej)

Kolejny 7-dniowy plan żywieniowy 100 zł
• Indywidualnie dopasowany do Twoich potrzeb
• Zawiera przepisy i listę zakupów

Kolejny 14-dniowy plan żywieniowy 150 zł
• Indywidualnie dopasowany do Twoich potrzeb
• Zawiera przepisy i listę zakupów

Analiza masy i składu ciała 30 zł
Trwa 15-20 minut
• Pomiar i analiza składu ciała metodą BIA (bioimpedancji elektrycznej)
• Omówienie wyników
kontakt

 Kontakt 

50-524 Wrocław | ul Ciepła 9-11/1e
71 780 69 92
email: biuro@psychosfera.wroc.pl

Konto bankowe:
mBank
45 1140 2004 0000 3602 5248 4827
Nazwa odbiorcy:
Psychosfera Laboratorium Psychologiczne
Tytuł przelewu:
Prosimy o podanie w tytule przelewu swojego imienia oraz nazwiska

Spytaj o szczegóły terapii:

Wpisz kod z obrazka Captcha